In English

Kostnadsutveckling i anläggningsprojekt. En studie av processen före byggstart i två vägprojekt.

RICHARD BORG ; TIMMIE JAVETTE
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014::79, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Kostnadsändringar, orsaker, anläggningsprojekt, trafikprognoserPublikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199925

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek