In English

En studie om att reducera mängden blandat avfall inom byggsektorn. Med avseende på nybyggnationer.

Cornelia Andersson ; EMMA RÖNNBACKE
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:46, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: blandat avfall, fraktion, förebygga, reduceraPublikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199919

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek