In English

Motorvägsbro över ån Ätran i Ulricehamn - Konceptuell design och dimensionering av brokoncept

Stefan Olander ; Svante Severinsson ; Martin Olsson ; Lina Terner ; Olle Valentin ; Filip Bozic
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Samverkansbro, I-tvärsnitt, Stålbalk, PreliminärdimensioneringPublikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek