In English

Förbättringar av arbetsmoment ur ett leanperspektiv. En fallstudie av gipsmontering på utfackningsväggar.

DAVID MÖLLER ; Fredrik Carlsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:49, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: lean, frekvensstudie, värdeflödesanalys, produktivitet, gipsmontering.Publikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199913

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek