In English

Motorvägsbro över Karlsnäs industriområde - Konceptuell design och preliminär beräkning av överbyggnad

Henrik Nilsson ; Erik Flinck ; Patrik Olsson ; Emelie Hallerstig ; Axel Haraldsson ; Anton Lindqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: etong, balkbro, lådtvärsnitt, preliminär beräkning, underhåll, produktionPublikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199903

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek