In English

The effect of alkaline promoters on the catalytic methane oxidation for natural gas vehicles (NGVs)

Javier Otalora Garmilla
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-30.

CPL ID: 199901

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek