In English

Mechanistic Investigation of Soot Combustion in Diesel Particulate Filters

Albert Ferreras
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-30.

CPL ID: 199895

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek