In English

Undersökning och konstruktion av utmattningprovare

Investigation and design of material fatigue tester

Martin Björklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete för högskoleingenjörsexamen - Institutionen för material- och tillverkningsteknik; 120/2014, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-06-30. Den ändrades senast 2014-06-30

CPL ID: 199881

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek