In English

An office in China. Cultural and communicative challenges for a small Swedish consultancy company

Sara Lindskog ; Anton Oscarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:84, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: culture, communication, trust, construction industry, offshoring, offshored engineering, small enterprise, China, SwedenPublikationen registrerades 2014-06-27. Den ändrades senast 2014-06-27

CPL ID: 199821

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek