In English

Management of Innovation. A case study of the innovation management process within the industrial automation sector

Hampus von Sparr
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:99, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Innovation, innovation management, lean innovation, interdepartmental, collaboration, enables and barriers in innovationPublikationen registrerades 2014-06-27. Den ändrades senast 2014-06-27

CPL ID: 199819

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek