In English

Mapping Knowledge Sharing Activities within Professional Networks

Camilla Godborg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:86, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Knowledge sharing, communities of practice, social processes.Publikationen registrerades 2014-06-27. Den ändrades senast 2014-06-27

CPL ID: 199818

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek