In English

Measuring Organization Innovation In Colloboration with a Swedish Consultancy Firm

Jonathan Chausset ; Lorenz Mc Namara
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:85, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Innovation, leadership, factors for innovation, action research.Publikationen registrerades 2014-06-27. Den ändrades senast 2014-06-27

CPL ID: 199817

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek