In English

External Patent Exploitation in a Non-Coercive way: A case study on a multinational operating firm

Markus Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:066, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-27. Den ändrades senast 2014-10-14

CPL ID: 199811

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek