In English

Dynamics of particle cloud in stirred vessels

Rasmus Jonsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-27. Den ändrades senast 2014-06-27

CPL ID: 199809

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek