In English

How to Capture New Trade Opportunities in the Knowledge Economy - A study of the Swedish ICT sector in relation to the US-Market

Jennie Granberg ; Mikaela Bartoll
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:067, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-27. Den ändrades senast 2014-10-14

CPL ID: 199806

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek