In English

North South Knowledge Transfer Between Sweden and Nicaragua - A Case Study of a Gastric Cancer Research Collaboration

Marika Källman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:068, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-27. Den ändrades senast 2014-10-14

CPL ID: 199793

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek