In English

Characterization of Emissions from Hybrid and Plug-in Hybrid Medium-Duty Electric Vehicles

Aryan Dawody
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-27. Den ändrades senast 2014-06-27

CPL ID: 199792

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek