In English

Identifying Opportunities for Using Extractive Distillation at an Ethylene Amine Plant

Alma Pira-Edman
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-27. Den ändrades senast 2014-07-25

CPL ID: 199783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek