In English

Environmental Sustainability: Drivers for Change and the Role of Projects

SEAN PICKERING
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2013:125, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Sustainable Project Management; Change Management; Industry; Stakeholders; Drivers; Sustainability Reporting.Publikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199720

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek