In English

Project Management Office-PMO. The Relevance for Project Based Organizations.

EPHERAM DEMELASH GETAHUN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:24, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project management office; Project performance; Knowledge management; Knowledge repository; Boundary objects; Knowledge brokeringPublikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199713

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek