In English

Analysis of selected strategic scenarios aiming to enhance the benefits of Enterprise Resource Planning systems. The case of a global manufacturer.

LISOWSKA MARTA ; MATUSZAK NATALIA
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:67, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Enterprise Resource Planning, Information Technology Strategy, Risk and Business Value AssessmentPublikationen registrerades 2014-06-26.

CPL ID: 199701

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek