In English

Employees’ perceptions of operational strategies based on Lean philosophy. A case study of a Swedish house developer.

JONATHAN DAHL ; DAVID NORDGREN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:57, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Change management, Construction industry, Employee perception, Lean philosophy, Strategy implementationPublikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199697

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek