In English

Integration of BIM in the construction phase - A study of a Swedish construction project based on interviews.

Ebba Birging ; Nilla Lindfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:25, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIM, integration, construction phase, communication, Level of Detail, LODPublikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199694

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek