In English

Limitations of Sustainability Implementation amongst Project Managers. Case study in an Icelandic energy company.

ELKA HALLDÓRSDÓTTIR
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:111, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Project management, sustainable development, implementations of sustainability, corporate social responsibility.