In English

Konstruktion och utveckling av testrigg - Enhet för tryck- och flödestest av spindeldocka

John Alkemark ; Johan Flink
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för tillämpad mekanik, Chalmers tekniska högskola, ISSN 1652-9901; 2014:03, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199690

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek