In English

Professional roles’ emergence and development due to the implementation of Virtual Design and Construction. A case study within a construction company.

Sigrid Gunnemark ; KATHARINA HEINKE
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:98, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Virtual Design and Construction, VDC, professional identities, knowledge management, Building Information Modeling, BIMPublikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-10-29

CPL ID: 199688

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek