In English

Employee ambiguity in acquisitions. A case study of two integration projects.

Mathilda Wahlberg Field
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg], ISSN 99-1571159-x; 2014-115, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Acquisition integration, employee ambiguity, uncertainty, project, management, integration management, acquisition process,Publikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199686

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek