In English

Comperative study of steam explosion pretreatment of birch and spruce

Vanja Uzelac
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199675

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek