In English

Coupling dense and dilute granular flows in a high shear Mi-Pro granulator

Eva Maria Gómez Fino
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199671

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek