In English

Akustiska åtgärder vid förtätning av staden. En studie av gröna lösningar och tyst asfalt för en förbättrad bullermiljö vid Kvarteret Skansbron.

Sara Blomkvist ; Johanna Edoff ; Anton Hermansson ; Julia Moe ; Jakob Nordenstam ; Gustav Thuresson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014:50, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199667

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek