In English

Innovation Culture in Five Dimensions - Identifying Cultural Success Factors and Barriers for Innovation

Carl Johan Johansson Alm ; Erik Jönsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 111 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:062, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199661

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek