In English

Front-End Idea Screening of Potential Radical Innovation in Large Firms - A holistic framework for the Volvo Group

Alexandra Hultgren ; Asma Tantawi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 127 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:054, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199660

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek