In English

Modification of microemulsion systems used in specialty cleaning formulae

Kim Andersson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: microemulsion, paint stripper, specialty cleaning formulae, paint removal, surfactant, cosurfactantPublikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199659

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek