In English

Capturing Downstream Value from the Service Market An early-phase case study of how a product-centered firm can generate revenues from the service market

Pål Steinnes ; Johan Wallén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 100 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:053, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199658

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek