In English

Financial IT in Umeå An exploration of a cluster’s early development stage

Max Mäteling ; Richard Anvell
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 82 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:041, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199657

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek