In English

Projektledares synpunkter på projektprocessen

Caroline Bjurén ; Amanda Lundin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. 90 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2014:035, 2014.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2014-06-26. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199656

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek