In English

Risk of chafing and abrasive wear between exterior part and car body - CAE simulation and correlation with measurement

Anahita Pakiman ; Mehrdad Moridnejad
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Diploma work - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, ISSN 1652-8557; 2014:19, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-25. Den ändrades senast 2014-06-25

CPL ID: 199614

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek