In English

The Development of Next Generation Leadership in Malaysia

Gabriella Hegardt Ullberg ; Teele Kundla
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-25. Den ändrades senast 2014-06-26

CPL ID: 199609

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek