In English

Hantering av överblivet material i järnvägsentreprenader - att effektivisera processer genom tillämpning av Lean

ASTRID BERGLUND ; MATILDA MOBERG ; STINA SVÄRD ; IDA WIDÉN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; ka-2014-23, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Lean. Slöserier. Överblivet material. Tillvarataget material. Järnvägsentreprenad.