In English

BIM-projektering inom anläggningsbranschen. En studie om BIM-användandet beträffande beställare, konsult och entreprenör.

RONJA ARVIDSSON ; MARIE ERIKSSON ; THERESE HOLMGREN ; HENRIK MADSEN ; HANNA NILSSON
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; ka-2014-20, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: BIM, anläggningsbranschen, information, projekteringsskedet, 3D-modell



Publikationen registrerades 2014-06-24. Den ändrades senast 2014-06-25

CPL ID: 199554

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek