In English

Big Room som projekteringskoncept, en fallstudie av NCC Projektstudio.

Mikaela Landin Hellqvist ; Jakob Revellé ; Viktor Sjöberg ; Filip Staxäng ; Anna Wetterberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; ka-2013-21, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Big Room, Lean Construction, Lean Project Delivery, NCC Projektstudio,Publikationen registrerades 2014-06-24. Den ändrades senast 2014-06-24

CPL ID: 199550

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek