In English

Kommunikationskanaler i ett byggprojekt. En studie om vilken inverkan olika kommunikationskanaler har vid förändring av ett arbetssätt.

NICKLAS ARDROT ; MADELEINE FAHLSTRÖM ; JOHANNA HALLGREN ; PONTUS PYYKKÖ ; TOMMY SILVERSTEN
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; ka-2014-22, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Byggbranschen, byggföretag, kommunikation, arbetsberedning, dokumentation.Publikationen registrerades 2014-06-24. Den ändrades senast 2014-06-24

CPL ID: 199545

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek