In English

A study of the different views on the financial gap issues for university spin-offs

Nils Åsheim
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2014:057, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-23. Den ändrades senast 2014-06-23

CPL ID: 199501

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek