In English

En guide till strukturerad partnering. Komplexiteten kring samarbetsformen partnering - med avtal och manual som åtgärd.

Johanna Otter ; Sofia Söderbäck
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2014-37, 2014.
[Examensarbete för kandidatexamen]

Nyckelord: Partnering, mjuka parametrar, partneringavtal, manual, förtroende, ekonomi, öppenhet.Publikationen registrerades 2014-06-19. Den ändrades senast 2014-06-19

CPL ID: 199420

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek