In English

Träbyggnadssystem utifrån äldre träbyggnadstekniker - förslag på förtillverkade byggsatser

Wooden construction system - based on older timbertechniques

Mattias Ivarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-19. Den ändrades senast 2014-06-19

CPL ID: 199406

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek