In English

Arlequin's urban renewal. Combining inhabitants' expertise with professionals' expertise for an urban design strategy - La Villeneuve neighbourhood, Grenoble, France

Hélène Bourgeois
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-19. Den ändrades senast 2014-06-19

CPL ID: 199404

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek