In English

Durable oil and water repellent outdoor fabrics by atmospheric plasma treatment: Reducing the use of perfluorinated compounds

Anna Hedegärd
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: plasma treatment, fluorocarbons, textile finish, washing durability, hydrophobicity, oleophobicityPublikationen registrerades 2014-06-18. Den ändrades senast 2014-06-18

CPL ID: 199379

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek