In English

E-cohotel in Havana - an interpretation of urban ecotourism

Erika Lundén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-17. Den ändrades senast 2014-06-18

CPL ID: 199361

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek