In English

Garden homes of tomorrow - A sustainable way of living in the countryside

Frida Westlin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-17. Den ändrades senast 2014-06-17

CPL ID: 199360

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek