In English

Housing for seniors suffering from loneliness

Anna Metryka
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2014.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2014-06-17. Den ändrades senast 2014-06-17

CPL ID: 199294

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek